Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Joniškėlio bandymų stočiai – 85

  • Stanislava Maikštėnienė
  • Veronika Vasiliauskienė
Keywords: istorija, moksliniai tyrimai, sunkūs priemoliai, žemdirbystė, agrochemija, augalininkystė

Abstract

Straipsnyje pateikiama Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Joniškėlio bandymų stoties kūrimosi istorija, mokslinės veiklos raida per 85-erius Veronika Vasiliauskienė2 metus, aprašoma sunkaus priemolio dirvožemiai, kurie būdingi Joniškėlio apylinkėms. Apibūdinami įvairūs mokslinių tyrimų laikotarpiai, pagrindinės tyrimų 1 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų kryptys, jų vadovai ir vykdytojai. Nurodoma, kad Šiaurės Lietuvos regione sunkaus centro Joniškėlio bandymų stotis, priemolio glėjiškų rudžemių specifinės fizikinės savybės lemia didesnes dirvožeLT-39301 Joniškėlis, Pasvalio r. mio sorbcines galimybes, tuo pačiu ir didelį potencialųjį našumą. Sunkaus prieEl. paštas: joniskelio_lzi@post.omnitel.net; molio dirvožemiuose specifinės žemdirbystės sąlygos reikalauja įvairiapusiškesnių tyrimų negu lengvesnės granuliometrinės sudėties dirvožemiuose. Trumpai 2 Lietuvos mokslų akademija, aptariami įprastos ir alternatyvios žemdirbystės, agrochemijos bei daugiamečių Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius El. paštas: veronika.vasiliauskiene@gmail.com žolių auginimo srityse atliktų tyrimų duomenys ir rezultatai (nuo stoties įkūrimo iki šių dienų). Supažindinama su dabar atliekamų mokslinių tyrimų pagrindinėmis kryptimis ir perspektyvomis. Šiaurės Lietuvoje derlinguose sunkiuose priemoliuose yra didesnės potencinės galimybės užsiimti integruota ir alternatyviąja žemdirbyste. Stotyje atliekami nauji tyrimai įgauna ekologinį aspektą: siekiant sumažinti mineralinių trąšų naudojimą ir augalininkystės ūkiuose nesant mėšlo stabilus humuso balansas palaikomas ir didinamas šiaudais derinant juos su žaliosiomis trąšomis; maisto medžiagos dirvožemyje sulaikomas daugiamečiais augalais ir tarpiniais pasėliais; molingųjų dirvų vandens filtracija gerinama įvairiomis organinėmis medžiagomis ir inovatyviomis žemės dirbimo sistemomis.
Published
2013-03-07
Section
Agronomy