Skirtingų tarpinių pasėlių floristinė sudėtis ir įtaka žirnių pasėlio piktžolėtumui

  • Laura Masilionytė
  • Stanislava Maikštėnienė
Keywords: tarpiniai pasėliai ir floristinė sudėtis, žalioji trąša, piktžolės, stelbiamoji geba

Abstract

Lauko bandymai vykdyti 2006–2011 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Joniškėlio bandymų stotyje sunkaus priemolio glėjiškame rudžemyje. Tyrimų tikslas – ištirti skirtingų tarpinių pasėlių, auginamų žaliajai trąšai, floristinę sudėtį ir nustatyti jų poveikį sėjamųjų žirnių piktžolėtumui. Tarpiniuose pasėliuose augintų skirtingų biologinių savybių augalų stelbiamosios gebos tyrimai atlikti mažo (1,90–2,00 %) ir vidutinio (2,10–2,40 %) humusingumo dirvožemyje. Auginta: raudonojo dobilo (Trifolium pratense L.) veislė ‘Vyliai’ → žieminio kviečio (Triticum aestivum  L.) veislė ‘Ada’  →  sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) veislė ‘Pinochio’ → vasarinio miežio (Hordeum vulgare L.) veislė ‘Luokė’ su raudonųjų dobilų įsėliu. Įvairių tarpinių pasėlių floristinė sudėtis ir jų poveikis sėjamųjų žirnių pasėlio piktžolėtumui buvo tiriama sėjomainos grandyje: žieminiai kviečiai + tarpiniai pasėliai → sėjamieji žirniai. Nupjovus ir paskleidus žieminių kviečių susmulkintus šiaudus, auginti skirtingų biologinių savybių tarpiniai pasėliai žaliajai trąšai: 1) siauralapio lubino (Lupinus angustifolius L.) ir aliejinio ridiko (Raphanus sativus var. Oleiferus Metzg.) mišinys; 2) baltoji garstyčia (Sinapis alba L.); 3) šiaudų mineralizacijai skatinti išberta N30 ir auginta baltosios garstyčios ir sėjamojo grikio (Fagopyrum exculentum Moench.) mišinys; 4) šiaudų mineralizacijai skatinti išberta N30 (be tarpinių pasėlių). Nustatyta, kad visi tarpinių pasėlių augalai turėjo stelbiamąją gebą piktžolėms, didesniu efektyvumu išsiskyrė baltosios garstyčios, augintos vienanariame pasėlyje ar mišinyje su sėjamaisiais grikiais, palyginti su siauralapiais lubinais, augintais mišinyje su aliejiniais ridikais. Mažo ir vidutinio humusingumo dirvožemyje neauginant tarpinių pasėlių ir šiaudų mineralizacijai skatinti (naudojant mineralines trąšas (N30)), ražienose piktžolių skaičius buvo 2–3 kartus, masė 4–5 kartus didesni negu tarpiniuose pasėliuose auginant įvairius augalus.
Published
2013-03-07
Section
Agronomy