Lietuvos ūkininkų ūkių ekonominio gyvybingumo palyginamoji analizė

  • Nelė Jurkėnaitė
Keywords: žemės ūkis, ūkininko ūkis, gyvybingumas

Abstract

Straipsnyje pateiktas tyrimas žemės ūkio gyvybingumo tematika papildo ankstesnius mokslininkų darbus, nagrinėjančius labai svarbų ekonominio gyvybingumo aspektą. Mokslinės literatūros ir dokumentų turinio analizė, mokslininkų požiūrių ir interpretacijų sintezė leido išskirti pagrindines ekonominio gyvybingumo tyrimų kryptis ir jų ribotumus bei parinkti rodiklius ūkininkų ūkių trumpalaikio ir ilgalaikio ekonominio gyvybingumo situacijos analizei. Remiantis parinktais vertinimo kriterijais ištirtas Lietuvos javų, rapsų, augalininkystės, pienininkystės bei augalininkystės-žolėdžių gyvulių ūkininkavimo tipų ūkininkų ūkių ekonominio gyvybingumo pokytis. Lyginamoji analizė atlikta remiantis 2004 ir 2010 m. ūkių apskaitos duomenų tinklo respondentinių ūkininkų ūkių situacija. Tyrimas parodė, kad ūkių ekonominis gyvybingumas sumažėjo. Ūkininkų ūkių, nepajėgiančių padengti gamybinių išlaidų arba bendrųjų išlaidų, šiek tiek padaugėjo, tačiau reikšmingai sumažėjo ilgalaikis ekonominis žemės ūkio veiklos patrauklumas.
Published
2013-03-07
Section
Economics