Festuca genties siauralapės rūšys Lietuvoje

  • Vaclovas Stukonis
Keywords: siauralapės eraičinų rūšys, morfologiniai ir anatominiai požymiai, cheminė sudėtis, taikomoji reikšmė

Abstract

Straipsnyje apibendrinami duomenys apie Lietuvos natūraliose bendrijose augančias siauralapes Festuca genties rūšis (Festuca ovina, F.  psammophila, F. polesica, F. sabulosa, F. trachyphylla, F. pseudovina., F. wolgensis subsp. arietina). 2004–2012 m. jos tirtos Lietuvos žemdirbystės instituto bandymų laukuose. Sėklos tyrimams rinktos iš laukinių populiacijų. Pateikiama Festuca genties rūšių apibūdinimo lentelė, anatominiai vegetatyvinio ūglio lapų požymiai, atskirų rūšių biologinės savybės. Lietuvoje pirmą kartą nustatyta pašarinė atskirų rūšių vertė, sėklingumas, įvertintos praktinio panaudojimo galimybės. Patikslintas chromosomų skaičius. Nustatyta, kad tirtas rūšis ateityje galima daug plačiau panaudoti įrengiant vejas, eroduojamų dirvų bei kelių sankasų apželdinimui. Siauralapės eraičinų rūšys morfologiškai panašios, bet jų biologinės savybės ir taikomoji reikšmė labai skiriasi. Tyrimų metu rastos dvi naujos rūšys natūraliose Lietuvos augalų bendrijose: F. pseudovina ir F. wolgensis subsp. arietina.
Published
2013-05-22
Section
Agronomy