Nuotekų dumblo įtaka paprastosios eglės sėjinukų augimui

  • Jonas Račinskas
  • Karolis Kondratas
  • Gerda Šilingienė
Keywords: nuotekų dumblas, mineralinės trąšos, paprastosios eglės sėjinukai

Abstract

Nuotekų dumblas  –  tai pigi organinė trąša, kurios panaudojimas dirvai gerinti padėtų spręsti ūkių ir vandenvalos problemas. Atkūrus humuso kiekį žemėje, būtų galima užauginti daugiau augalų. Tyrimai atlikti 2011  m. VĮ Rokiškio miškų urėdijos medelyne. Tirta AB „Rokiškio sūris“ nuotekų dumblo įtaka paprastosios eglės (Pices abies  (L.) H. Karst.) sėjinukų augimui, vystymuisi, išlikimui, išeigai iš ploto vieneto, atliktas minėtos trąšos panaudojimo ekonominis įvertinimas. Nustatyta, kad iš visų tręšimui naudotų dumblo normų (20, 40, 60, 80, 100, 150 t/ha) sėjinukų augimą ir vystymąsi labiausiai skatino 80 t/ha norma – padidėjo sodmenų aukštis, šaknies kaklelio skersmuo, masė (spyglių, ūglių, šaknų), šoninių ūglių skaičius ir jų ilgis, šoninių pumpurų skaičius, spyglių skaičius ir jų ilgis, sėjinukų su šoniniais ūgliais bei šoniniais pumpurais skaičius, palyginti su tręšimu mineralinėmis trąšomis. Visos dumblo normos sumažino eglaičių pagrindinės šaknies ilgį, padidino pirmos eilės šoninių šaknų ilgį, o pastarųjų šaknų skaičiui esminės įtakos neturėjo. Daugiausia sėklų sudygo bei vegetacijos sezono pabaigoje daugiausia sėjinukų išliko tręšiant 80 t/ha dumblo norma. Sėjinukų išeigą iš ploto vieneto taip pat labiausiai padidino minėta dumblo norma. Nebaigtos gamybos didžiausios papildomos pajamos iš 1 ha gautos tręšiant eglaites 80 t/ha dumblo norma. Taigi, tręšiant vienamečius paprastosios eglės sėjinukus minėtu dumblu efektyviausia 80  t/ha norma, kuri papildomajame tręšime gali pakeisti mineralines trąšas.
Published
2013-05-22
Section
Forestry