Viešųjų projektų vertinimas kaštų naudos analizės metodu: kritiškas požiūris

  • Jurgita Baranauskienė
Keywords: kaštų naudos analizė, viešasis projektas, socialinė nauda, socialinė diskonto norma

Abstract

Viešieji investiciniai projektai, skirtingai nei verslo projektai, negeneruoja grynųjų pajamų (arba generuoja nepakankamai, kad būtų finansiškai pagrįsti), o kuria socialinę naudą visuomenei. Tokių projektų pagrindinis tikslas – viešųjų poreikių tenkinimas: socialinių, ekonominių, aplinkosauginių. Plačiąja prasme  –  tai visuomeninė-socialinė nauda. Prieš priimant investicinį sprendimą, kiekvienas projektas turi būti įvertintas ir pagrįstas. Viešųjų projektų vertinimui plačiai naudojama kaštų naudos analizė nevisiškai atitinka viešųjų projektų pagrindinę koncepciją. Šio tyrimo tikslas – atskleisti kaštų naudos analizės metodo, naudojamo viešųjų projektų vertinimui, privalumus ir trūkumus, apibrėžti problemų lauką kitiems galimiems moksliniams tyrimams – kaštų naudos analizės metodo tobulinimui ar naujų metodų, viešųjų projektų vertinimui, kūrimui.
Published
2013-05-22
Section
Economics