Daugiafunkcinio miško vertinimas pajamų kapitalizavimo metodu

  • Stasys Mizaras
  • Marius Kavaliauskas
  • Gintautas Činga
Keywords: miškas, ištekliai, funkcijos, pajamų kapitalizavimas

Abstract

Pajamų kapitalizavimas yra vienas iš turto vertinimo metodų. Metodo taikymas miškų vertinimui yra specifiškas dėl ilgo miškų auginimo laikotarpio bei miškų daugiafunkciškumo. Ekonominio vertinimo tikslais tyrime taikyta tokia Lietuvos miško išteklių ir funkcijų klasifikacija: mediena, miško grybai, miško uogos, miško vaistiniai augalai, medžiojamieji gyvūnai, miško rekreacinės funkcijos, CO2 naudojimas, biologinės įvairovės išsaugojimas, vandenų apsauga, priešerozinės funkcijos, laukų apsauginės funkcijos, sanitarinės bei higieninės funkcijos. Lietuvos miškai pagal medieną įvertinti dviem metodais: miško įmonių grynųjų pajamų kapitalizavimo ir pagal Faustmano formulę. Pagal nemedieninius miško išteklius ir funkcijas miškai vertinti dviem etapais: 1) metinės naudos įvertinimas; 2) grynųjų pajamų apskaičiavimas ir kapitalizavimas. Žaliavinių nemedieninių miško išteklių naudojimo metinės pajamos įvertintos remiantis jų rinkos kainomis. Miško rekreacinių išteklių vertinimui taikytas kontingentinio vertinimo metodas. CO2 sunaudojimui vertinti  –  taršos leidimų kainos. Biologinės įvairovės išsaugojimo funkcijai – alternatyviųjų išlaidų metodas. Vandenų apsauginėms funkcijoms, priešerozinėms ir sanitarinėms bei higieninėms miško funkcijoms – išvengtų išlaidų bei produktyvumo pokyčių metodai. Nustatyta Lietuvos miškų kompleksinė vertė  –  26,7 mlrd. Lt (medieną vertinant pagal Faustmano formulę). Miškų vertė pagal nemedieninius išteklius ir funkcijas sudarė 36,9 %.
Published
2013-09-13
Section
Forestry