Žemės ūkio verslo subjektų išlaidų atsakomybės centrų veiklos vertinimas: atvejo analizė

  • Monika Urbonaitė
  • Neringa Stončiuvienė
Keywords: atsakomybė už išlaidas, išlaidų atsakomybės centrai, išlaidų atsakomybės centrų veiklos vertinimas

Abstract

Straipsnyje pristatomas tyrimas yra tęstinis autorių darbas, skirtas išlaidų atsakomybės centrams formuoti ir jų veiklai vertinti žemės ūkio verslo subjektuose. Tyrime akcentuojama žemės ūkio verslo subjektų segmentų atsakomybė už juose patiriamas išlaidas. Teorinį tyrimo pagrindą sudaro mokslinės literatūros išlaidų vertinimo klausimais analizė ir sintezė. Autorės analizuoja išlaidų atsakomybės centrų veiklos įvairovę, atsakomybės už juose patiriamas išlaidas formavimą, įvairių išlaidų atsakomybės centrų tarpusavio ryšius, išlaidų atsakomybės centrų veiklos efektyvumo vertinimo metodus, jų taikymo nuoseklumą. Įvertinus žemės ūkio verslo ypatumus bei informacijos kaupimo galimybes, išlaidų atsakomybės centrams vertinti parinktas kiekybinis analitinis metodas. Teorinis tyrimo rezultatas – parengtas žemės ūkio verslo subjektų išlaidų atsakomybės centrų veiklos vertinimo algoritmas. Remiantis faktine žemės ūkio verslo subjekto informacija, išskirti išlaidų atsakomybės cent­rai ir, vadovaujantis parengtu algoritmu, atliktas jų veiklos vertinimas. Tyrimo rezultatai leidžia įvertinti išlaidų atsakomybės centrų išskyrimo poreikį ir naudą žemės ūkio verslo subjektams.
Published
2013-11-12
Section
Economics