Pupinių žolių antžeminės masės, panaudotos žaliajai trąšai, poveikis anglies ir azoto pokyčiams glėjiškame rudžemyje (Gleyic Cambisol)

  • Aušra Arlauskienė
  • Alvyra Šlepetienė
  • Danguolė Nemeikšienė
Keywords: daugiametės žolės, žalioji trąša, dirvožemio Corg. ir Nsum.

Abstract

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro (LAMMC) Joniškėlio bandymų stotyje 2007–2012  m. sunkaus priemolio glėjiškame rudžemyje (Endocalcari–Endohypogleyic Cambisol) atlikti tyrimai siekiant nustatyti skirtingų daugiamečių žolių: raudonojo dobilo (Trifolium pratense L.), mėlynžiedės liucernos (Medicago sativa L.), šių žolių mišinių su eraičinsvidre (×  Festulolium) antžeminės masės, skirtingais būdais panaudotos žaliajai trąšai, įtaką organinės anglies (Corg.) ir suminio azoto (Nsum.) kitimui dirvožemyje ekologinės žemdirbystės sąlygomis. Nustatyta, kad greita įterptų daugiamečių žolių požeminės ir antžeminės masės mineralizacija (I eksperimentas) lėmė Nmin. kiekio padidėjimą po aparimo vėlai rudenį ir kitų metų pavasarį. Nmin. kiekis buvo iš esmės didesnis po pupinių žolių ar visos antžeminės masės mulčiavimo. Lėčiau skaidantis įterptai požeminei ir antžeminei žolių masei (II eksperimentas), Nmin. kiekis didėjo dvejus metus pavasarį, atsinaujinus žieminių javų vegetacijai. Pirmaisiais metais Nmin. kiekį padidino daugiametės žolės, antraisiais – daugiamečių žolių (daugiausiai pupinių ir eraičinsvidrių mišinių) ir jų panaudojimo būdų sąveika. Didėjant su daugiamečių žolių mase įterpto N kiekiui, mažėjant masės C:N santykiui, dirvožemyje didėjo Nmin. kiekis. Corg. kiekio dirvožemyje priklausomybės nuo įtarptų organinių trąšų C, N nebuvo. Daugiau Corg. kaupėsi dirvožemyje tuomet, kai lėčiau vyko įterptų daugiamečių žolių masės mineralizacija. Tyrimų duomenys parodė, kad svarbią reikšmę augalų produktyvumui ir dirvožemyje vykstantiems procesams turi su antžemine ir požemine augalų mase tręšimui panaudotas azotas. N kiekis, įterptas su augalų biomase, lėmė dirvožemio Nmin., derliaus padidėjimą, didesnį N sukaupimą jame ir daugeliu atvejų didesnį ar mažai kintantį Nsum. kiekį dirvožemyje. C:N didėjo  –  didėjant Corg. ar mažėjant Nsum., o mažėjo  –  javus auginant po visų pupinių žolių ir jų mišinių su eraičinsvidrėmis.
Published
2014-01-28
Section
Agronomy