Aminorūgščių poveikis fotosintezės pigmentams vasarinių miežių lapuose imitacinės sausros sąlygomis

  • Edita Mažuolytė-Miškinė
  • Irena Pranckietienė
  • Rūta Dromantienė
  • Viktoras Pranckietis
Keywords: aminorūgštys, fotosintezės pigmentai, paprastasis miežis (Hordeum vulgare L.), drėgmės trūkumas

Abstract

Aleksandro Stulginskio universitete 2012  m. buvo atliktas vegetacinis lauko eksperimentas, kurio tikslas  –  įvertinti aminorūgščių poveikį vasarinių miežių lapų fotosintezės pigmentams drėgmės trūkumo sąlygomis. Vasariniai miežiai buvo auginti karbonatingame, giliau glėjiškame išplautžemyje (Calcari-Endohypogleyic Luvisol). Auginta paprastojo miežio (Hordeum vulgare L.) veislė ‘Aura’. Vasariniai miežiai po priedangomis auginti 35 dienas. Po 35 dienų priedangos ir izoliacinės juostos nuimtos, augalai likusį vegetacijos periodą augo įprastomis, vietovei būdingomis sąlygomis. Vasariniai miežiai purkšti 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 % koncentracijos aminorūgščių tirpalais, kai dirvožemio ariamojo sluoksnio drėgnis pasiekė 14,5, 12,4 ir 10,5 %. Nustatyta, kad aminorūgščių poveikis chlorofilo a ir b kiekio pokyčiams vasarinių miežių lapuose drėgmės trūkumo sąlygomis priklausė nuo dirvožemio armens drėgnio. Esant dirvožemio armens drėgniui 14,5 ir 12,4 % chlorofilo a ir b kiekį, praėjus 7 dienoms po purškimo, efektyviausiai didino 0,5–2,0 % koncentracijos aminorūgščių tirpalai. Kai dirvožemio armens drėgnis buvo 10,5 % – aminorūgščių poveikis po 7 dienų chlorofilo a ir b kiekiams buvo nereikšmingas. Esminis padidėjimas nustatytas augalus apipurškus vandeniu. Nuėmus priedangas, esmingas chlorofilo a kiekis nustatytas vasarinių miežių lapuose, kurie buvo tręšti 1,5 ir 2,0 % koncentracijos aminorūgščių tirpalais esant 14,5 ir 12,4 % dirvožemio armens drėgniui, o 10,5 – 2,0 % koncentracijos aminorūgščių tirpalu. Chlorofilo b kiekio kitimą, nuėmus priedangas, esmingai veikė 2,0 % koncentracijos aminorūgščių tirpalais esant 14,5 % dirvožemio armens drėgniui. Kitais atvejais esminis poveikis nenustatytas. Teigiamas aminorūgščių poveikis karotinoidams nustatytas esant 14,5  % dirvožemio drėgniui. Kai dirvožemio drėgnis 12,4 ir 10,5 %, aminorūgštys nekompensavo vasariniams miežiams neigiamo drėgmės trūkumo poveikio.
Published
2014-01-28
Section
Agronomy