Tręšimo siera poveikis vasarinių kviečių derlingumui ir kokybei

  • Rūta Staugaitienė
  • Alvyra Šlepetienė
  • Lina Žičkienė
Keywords: dirvožemis, siera, vasariniai kviečiai, baltymai, glitimas

Abstract

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filiale, Agrocheminių tyrimų laboratorijos vegetacinių bandymų aikštelėje, 2010–2012 m. buvo atlikti du vegetaciniai bandymai. Bandymams įrengti buvo atvežti du skirtingi dirvožemiai. Pirmasis – smėlingas lengvo priemolio, sekliai karbonatingas, giliau glėjiškas rudžemis (Epicalcari – Endohypogleyic Cambisol), atvežtas iš Radviliškio  r., Skėmių bandymų lauko. Antrasis – smėlingas priemolio tipingas paprastasis išplautžemis (Haplic Luvisol), atvežtas iš Varėnos r., Perlojos bandymų lauko. Vegetaciniuose induose auginta vasarinių kviečių veislė ‘Triso’, tręšta tokiomis sieros normomis: netręšta (kontrolė), S20, S40, S60. Vidutiniais tyrimų duomenimis, karbonatingame rudžemyje ir paprastajame išplautžemyje sieros trąšos turėjo esminės įtakos vasarinių kviečių grūdų derliaus padidėjimui, didžiausias derlius gautas tręšiant S60 trąšų norma, o didesnis sieros trąšų efektyvumas derliui nustatytas vasarinius kviečius auginant karbonatingame rudžemyje. Žalių baltymų kiekis esmingai didesnis karbonatingame rudžemyje gautas tręšiant S20 trąšų norma, o paprastajame išplautžemyje – S20 ir S60. Vidutiniais duomenimis, abiejuose bandymuose sieros trąšos neturėjo esminės įtakos krakmolo kiekiui kviečių grūduose, tačiau turėjo tendenciją didinti sausojo glitimo kiekį.
Published
2014-01-28
Section
Agronomy