Vadybos žinių taikymas Lietuvos ūkininkų ūkiuose

  • Dalia Vidickienė
  • Rasa Melnikienė
  • Živilė Gedminaitė-Raudonė
Keywords: evoliucinis požiūris, finansinės apskaitos duomenų analizė ir planavimas, operatyvinis ir taktinis planavimas, strateginis planavimas ir vadyba

Abstract

Dinamiška žemės ūkio aplinka ir dėl klimato kaitos bei rinkų nestabilumo kylantys nauji iššūkiai reikalauja iš ūkininkų žinių ir gebėjimų lanksčiai taikyti vadybos metodus ūkių veiklos tobulinimui. Straipsnyje pristatomas tyrimas, skirtas įvertinti vadybos žinių taikymo lygį Lietuvos ūkininkų ūkiuose bei parodyti taikomų vadybos metodų skirtumus atsižvelgiant į ūkyje vykdomos veiklos pobūdį: ar ūkis vykdo tik pirminę žemės ūkio gamybą ir tiekia žaliavą perdirbamajai pramonei, ar prisitaikant prie naujai teikiamų rinkos galimybių imasi žaliavos perdirbimo, parduoda produkciją vartotojams, teikia paslaugas ir kitaip įvairina ūkio veiklą. Tyrimas buvo atliktas remiantis evoliuciniu požiūriu į vadybos žinių taikymo raidą taikant sisteminės analizės ir anketavimo metodus. Tyrimo rezultatai patvirtino, kad vadybos žinių įsisavinimas vyksta evoliuciniu būdu, pradedant nuo paprastesnių ir palaipsniui pereinant prie vis sudėtingesnių metodų.
Published
2014-04-25
Section
Vadyba