Žemės dirbimo įtaka ligų plitimui skirtingų veislių žieminių rapsų pasėlyje

  • Rimantas Velička
  • Rita Pupalienė
  • Lina Marija Butkevičienė
  • Zita Kriaučiūnienė
  • Viktorija Gecaitė
Keywords: žieminiai rapsai, žemės dirbimas, Leptosphaeria spp., Alternaria brassicae, Verticillium longisporum

Abstract

Lauko eksperimentas atliktas 2010–2012 m. Akmenės rajone, Kruopių seniūnijoje, Kruopių kaimo ūkininko Valiaus Ąžuolo ūkyje. Eksperimento lauko dirvožemis yra tipingas pasotintasis rudžemis (Eutric Cambisol). Tyrimų tikslas – įvertinti ligų ir kenkėjų paplitimą žieminių rapsų (Brassica napus var. oleifera DC) linijinės ir hibridinių veislių, pasėtų į supaprastintai ir tradiciniu būdu dirbtą dirvą, pasėliuose. Žemės dirbimas turėjo esminės įtakos fomozės pažeistų augalų kiekiui linijinės veislės žieminių rapsų pasėliuose. Fomozės pažeistų augalų dalis ir ligos intensyvumas buvo didesni hibridinių veislių pasėliuose, tačiau žemės dirbimas ir veislė esminės įtakos turėjo tik antraisiais tyrimų metais. Žemės dirbimas ir veislė neturėjo esminės įtakos juodosios dėmėtligės paplitimui žieminių rapsų pasėliuose. Mažiau juodosios dėmėtligės pažeistų ankštarų buvo linijinės veislės pasėliuose, tačiau hibridinių veislių pasėliuose šios ligos intensyvumas buvo mažesnis. Žieminių rapsų pasėliuose verticiliozei mažiau atsparūs buvo hibridinių veislių ‘Titan’ ir ‘Visby’ rapsai, tačiau skirtumai, palyginti su linijinės ‘Sunday’ veislės rapsais, nebuvo esmingi. Mūsų eksperimente žemės dirbimas neturėjo esminės įtakos šios ligos paplitimui. Intensyvesnis Leptosphaeria spp. ir Alternaria brassicae plitimas buvo pastebėtas 2010–2011 m., palyginti su 2011– 2012 m. Meteorologinės sąlygos turėjo įtakos ligų plitimui pasėliuose.
Published
2014-06-09
Section
Agronomy