Biologiškai aktyvių priedų pašaruose įtaka pieno kokybei bei jo savybėms

  • Antanas Sederevičius
  • Sigita Urbienė
  • Dovilė Levickienė
Keywords: pašarų papildai, somatinės ląstelės, pieno technologinės savybės, kokybė

Abstract

Vienas iš būdų siekiant sumažinti somatinių ląstelių kiekį piene yra karvių sveikatos būklės gerinimas, jų imuniteto stiprinimas. Viena iš alternatyvų – biologiškai aktyvias medžiagas panaudoti kaip pašarų priedą. Žinoma, kad fermentas lizocimas pasižymi plačiu antimikrobiniu ir imunostimuliaciniu veikimu. Gyvulių organizmui ypač svarbūs ir vitaminai. Darbo tikslas buvo nustatyti pašarų priedų fermento lizocimo bei vitaminų įtaką somatinių ląstelių kiekiui bei technologinėms pieno savybėms. Sudarytos dvi karvių grupės, į kurių racioną įmaišyta fermento lizocimo ir vitaminų A, C, E. Šerta 10 dienų. Tyrimai atlikti šėrimo laikotarpiu – 4, 7 ir 10 dienomis bei praėjus 7 dienoms po šėrimo. Nustatyta, kad šėrimo laikotarpiu ir po jo somatinių ląstelių skaičius piene sumažėjo. Biologiškai aktyvus pašarų papildas su fermentu ir vitaminais turėjo įtakos ir pieno technologinėms savybėms. Tyrimo metu pieno rūgštingumas kito itin lėtai. Fermentinis pieno traukinimas vyko lėčiau, susidariusių struktūrų savybės skyrėsi nuo kontrolinės karvių grupės pieno mėginių. Pieno, gauto iš karvių, kurioms buvo duodami pašarai su biologiškai aktyviu papildu, technologinės savybės buvo geresnės, palyginti su kontrolinės karvių grupės pienu. Ištyrus fermentinės struktūros susidarymo bei sinerezės procesus, nustatyta, kad pašarų papildai su fermentu ir vitaminais įtakos šių procesų pobūdžiui neturėjo, pienas, gautas po šėrimo pašarų papildais su fermentu ir vitaminais, pasižymėjo geromis technologinėmis savybėmis, tinkamomis sūrių gamybai.
Published
2014-06-09
Section
Zootechnics