Agrarinių teritorijų naudojimo problemos ir jų sprendimas Lietuvoje

  • Pranas Aleknavičius
  • Audrius Aleknavičius
  • Daiva Juknelienė
Keywords: žemės ūkio paskirties žemė, žemės ūkio naudmenos, žemės naudojimo intensyvumas, apleistos žemės, žemės našumas

Abstract

Straipsnyje pateikiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės būklės apžvalga ir pasiūlymai agrarinių teritorijų tvarkymo reguliavimui. Analizuojamos priežastys, sąlygojančios žemės naudojimo intensyvumo lygį. Pateikiami pasiūlymai žemės ūkio ir kaimo plėtrai, galintys užtikrinti efektyvesnį žemės ūkio paskirties žemės naudojimą. Siūlymai pagrindžiami strateginių dokumentų ir įstatymų nuostatomis žemės ūkio naudmenų, kaip išskirtinės reikšmės gamtos ištekliaus, išsaugojimui. Racionalaus žemės naudojimo klausimai Lietuvoje gali būti tinkamai sprendžiami patobulinus teisės aktus, rengiant mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstus teritorijų planavimo dokumentus, apleistas žemes grąžinus ūkinei veiklai. Tai leistų stabilizuoti žemės ūkio naudmenų ploto mažėjimą.
Published
2014-06-09
Section
Environmental Engineering and Landscape Management