Organinė anglis ir kiti svarbūs makroelementai rūgščiame ir kalkintame dirvožemyje

  • Ieva Jokubauskaitė
  • Alvyra Šlepetienė
  • Danutė Karčauskienė
Keywords: dirvožemis, kalkinimas, dirvožemio organinė anglis, judriosios humuso medžiagos, azotas, fosforas, C, N, P

Abstract

Tyrimo tikslas  –  įvertinti periodinio kalkinimo įtaką organinės anglies ir kitų svarbių makroelementų kiekiui natūraliai rūgščiuose dirvožemiuose. Tyrimai atlikti 2012 m. LAMMC Vėžaičių filiale, ilgamečiame lauko bandyme (įrengtame 1949  m.). Dirvožemis  –  nepasotintas sekliai glėjiškas balkšvažemis (Dystric – Epihypogleyic Albeluvisol). Pirminis dirvožemio kalkinimas atliktas 1949 m. Kalkinių trąšų normų poveikis stebėtas iki 1964 m., 1965 m. dirvožemis pakartotinai pakalkintas 0,5 normos pagal hidrolizinį rūgštumą (3,3 t ha–1). Periodiškas kalkinimas pradėtas 1985 m. pirminio ir pakartotinio kalkinimo 0,5 normos (3,3 t ha–1) fone, dirvožemis periodiškai intensyviai kalkintas iki 2005 m. Periodi­niam kalkinimui skirtingu periodiškumu naudoti nevienodi kalkinių trąšų kiekiai. Vėliau dirvožemis pakartotinai nekalkintas, buvo stebima, kaip jis rūgštėjo ir kito jo savybės. Per ilgesnį nei 60 metų tyrimų laikotarpį ir natūraliai rūgščiuose bei ilgą laiką intensyviai periodiškai kalkintuose dirvožemiuose susiformavo tam tikros jiems būdingos cheminės savybės. Dirvožemio kalkinimas organinės anglies kiekį esminiai mažino. Nekalkintame dirvožemyje nustatyta gana didelė santykinė judriųjų huminių medžiagų dalis. Kalkinant dirvožemį judriųjų huminių rūgščių koncentracija ariamajame sluoksnyje iš esmės sumažėjo. Dirvožemio humuso sudėtyje įvyko persitvarkymas – sumažėjo santykinė judriųjų humuso medžiagų dalis suminės dirvožemio organinės anglies atžvilgiu. Suminio fosforo kiekis ariamajame sluoksnyje nežymiai sumažėjo, o suminio azoto kiekis dirvožemyje esminiai sumažėjo įterpiant 3,3 t ha–1 CaCO3 (0,5 normos) kas 7 metus. Statistiškai patikimai didesni kalio kiekiai nustatyti kalkinant dirvožemį 2,0 normomis. Esminis C:N sumažėjimas nustatytas įterpiant 15,0 t ha–1 CaCO3 (2,0 normos) kas 3–4 metus. Didžiausias C:P santykis (22,1) buvo nustatytas dirvožemyje, kalkintame 0,5 normos kas 7 metus, tačiau nustatyti skirtumai yra neesminiai.
Published
2014-10-28
Section
Agronomy