Grikių grūdų užterštumas mikroskopiniais grybais ir mikotoksinais

  • Ilona Kerienė
  • Audronė Mankevičienė
  • Rūta Česnulevičienė
  • Eugenija Bakšienė
Keywords: grikiai, mikotoksinai, užterštumas, mikroskopiniai grybai

Abstract

2011–2013 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (LAMMC) atlikti tyrimai, kurių tikslas  –  nustatyti grikių grūdų užterštumą mikroskopiniais grybais ir jų sintetinamais mikotoksinais. Mėginiai analizėms surinkti iš LAMMC Vokės filialo bei Perlojos bandymų stoties ekologiškai ir įprastai augintų grikių pasėlių. Mikotoksinai grūduose buvo nustatyti imunofermentiniu (ELISA) ir efektyviosios skysčių chromatografijos (ESCh) metodais. Rezultatai parodė, kad grikių grūdų užterštumas Fusarium genties grybais skirtingais tyrimų metais siekė 11–58,5 %. Didžiausią dalį sudarė F. avenaceum, F. sporotrichioides, F. equiseti, F. poae, F. semitectum, F. graminearum ir kt. Fusarium spp. rūšių sudėtis bei analizuotų mikotoksinų koncentracijos skirtingais tyrimų metais buvo nevienodos. Po 7 mėnesių sandėliavimo ant grikių grūdų buvo aptikti Mucor, Rhizopus, Aspergillus, Penicillium genčių grybai. Tai rodo, kad šiais grybais grikių grūdai galėjo užsiteršti sandėliuojant. Nevalytuose grikių grūduose aflatoksino B1 (AFL B1) padidėjo dvigubai, ochratoksino A (OCH A) – 22 %. Nustatyta didžiausia grikių mikotoksikologinė tarša 2011 m., nes 78 % grikių mėginių buvo užteršti trimis toksinais – deoksinivalenoliu (DON), AFL B1 ir OCH A bei 22 % mėginių keturiais toksinais – DON, AFL B1, OCH A ir zearalenonu (ZEA).
Published
2014-10-28
Section
Agronomy