Paprastojo kiečio (Artemisia vulgaris L.) alelopatinis poveikis žieminiams kviečiams ir vasariniams miežiams

  • Aušra Marcinkevičienė
  • Edita Eimutytė
  • Gabrielė Antanavičienė
Keywords: paprastasis kietis, bendras fenolinių junginių kiekis, alelopatinis poveikis

Abstract

Tyrimai atlikti 2011 ir 2012 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje. Tyrimų tikslas – nustatyti paprastojo kiečio (Artemisia vulgaris L.) alelopatinį poveikį kviečiams ir miežiams. Paprastojo kiečio biomasės (antžeminės dalies ir šaknų) skirtingos koncentracijos vandeninių ištraukų alelopatinė įtaka žieminių kviečių ir vasarinių miežių grūdų dygimui bei augimui tirta klimatinėje kameroje RUMED  1301 Petri lėkštelėse ant filtrinio popieriaus, sudrėkinto paruoštų koncentracijų vandeninėmis ištraukomis. Eksperimento variantai: 1) distiliuotas vanduo (kontrolinis variantas); 2) 1 : 6 250 (kiečio biomasės ir distiliuoto vandens santykis); 3) 1 : 1 250; 4) 1 : 250; 5) 1 : 50; 6) 1 : 10. Atliktais tyrimais nustatyta, kad didžiausias bendras fenolinių junginių kiekis nustatytas paprastojo kiečio lapuose. Kiečio žiedynuose, stiebuose ir šaknyse, palyginti su lapais, fenolinių junginių kaupėsi esmingai mažiau  –  nuo 19,7 iki 54,4 %. Paprastojo kiečio biomasės skirtingų koncentracijų vandeninės ištraukos, palyginti su distiliuotu vandeniu, žieminių kviečių sudygimui esminės įtakos neturėjo, o vasarinių miežių sudygimą esmingai slopino 48,1 % stipriausios koncentracijos (1  :  10) vandeninė ištrauka. Žieminių kviečių daigų (nuo 23,5 iki 48,0 %) ir šaknų (nuo 18,5 iki 55,0 %) augimas, palyginti su distiliuotu vandeniu, buvo slopinamas veikiant paprastojo kiečio 1 : 250, 1 : 50 ir 1 : 10 koncentracijų vandeninėmis ištraukomis, o miežių daigų (nuo 12,2 iki 43,9 %) ir šaknų (48,8 %) augimas – veikiant 1 : 50 ir 1 : 10 koncentracijų vandeninėmis ištraukomis.
Published
2015-01-27
Section
Agronomy