Žemaitukų veislės žirgų kraujo rodiklių kitimas ištvermės sporto varžybų metu

  • Zoja Miknienė
  • Audrius Kučinskas
Keywords: žemaitukai, ištvermė, kraujo morfologija, kraujo biochemija

Abstract

Darbo tikslas – ištirti ir įvertinti žemaitukų veislės žirgų kraujo biocheminių ir morfologinių rodiklių kitimą ištvermės sporto varžybų metu. Tyrimams naudoti 40-ties kliniškai sveikų, įvairaus amžiaus žemaitukų veislės žirgų kraujo mėginiai. Žirgai dalyvavo ištvermės sporto varžybose (Kurtuvėnuose ir Tytuvėnuose), bėgo 32  km ištvermės trasą. Atlikus kraujo mėginių morfologinius ir biocheminius tyrimus prieš ir po varžybų, nustatyta, kad bendras leukocitų (WBC) (p < 0,05) ir bendras eritrocitų (RBC) (p < 0,05) kiekiai, hemoglobino (Hb) (p < 0,001) koncentracija ir hematokrito (HCT) (p < 0,001), hemoglobino vidutinis tūris (MCH) (p  <  0,05), vidutinė hemoglobino koncentracija (MCHC) (p  <  0,05) ir bendras trombocitų (PLT) (p < 0,05) kiekiai statistiškai patikimai didesni nei prieš varžybas. Nustatyta, kad po varžybų žemaitukų veislės žirgų kraujo serume vidutinis bendrųjų baltymų kiekis (TP) statistiškai patikimai (p < 0,01) mažesnis nei prieš varžybas, atitinkamai mažesnis ir albumino (Alb) kiekis (p < 0,05). Gliukozės (Glu), kreatinino (Crea), natrio (Na) kiekiai, gliutamiltransferazės fermento (GGT) aktyvumas (p  <  0,001), kaip ir bendro kreatinkinazės fermento (CK-NAC) (p  <  0,01), statistiškai patikimai didesni nei prieš varžybas. Nustatyta, kad fermentų aspartataminotrasferazės (AST), ala­nina­minotrasferazės (ALT) ir širdies raumens kreatinkinazės (CK-MB) aktyvumai, kalio (K), kalcio (Ca) ir fosforo (P) kiekiai statistiškai nepatikimai didesni nei prieš varžybas, o šlapalo (Urea), magnio (Mg) kiekiai ir fermento šarminės fosfotazės (ALP) aktyvumas – mažesni. Nustatyta, kad varžybų metu organizme vyksta reikšmingi morfologiniai ir biocheminiai kraujo rodiklių kitimai.
Published
2015-01-27
Section
Veterinarinė medicina