Žemės ūkio naudmenų ploto apskaita ir pokyčių analizė Lietuvoje

  • Agnė Bykovienė
  • Darius Pupka
  • Audrius Aleknavičius
Keywords: žemės naudmenos, žemės ūkio naudmenos, kalvotos teritorijos, žemės našumo balas, žemės naudmenų kartografavimas, žemės fondo apskaita

Abstract

Straipsnyje nagrinėjamas žemės naudmenų apskaitos turinys ir jos vykdymo tvarka, analizuojami žemės ūkio naudmenų pokyčiai Lietuvoje ir šiuos pokyčius lemiantys veiksniai. Nustatyta priklausomybė tarp žemės panaudojimo žemės ūkio produkcijai auginti laipsnio ir žemės našumo bei vietovės reljefo. Išskirtos 23 kalvotų žemių savivaldybių teritorijos, kuriose dėl kalvoto-banguoto reljefo žemės naudojimo sąlygos yra prastesnės, santykinai daugiau nepanaudotų (nedeklaruotų) žemės ūkio naudmenų. Siekiant tiksliau nustatyti žemės ūkio naudmenų plotus, rekomenduojama panaudojant distancinius tyrimus rengti ir periodiškai atnaujinti kartografinę medžiagą su pažymėtais žemės naudmenų kontūrais ir jos pagrindu vykdyti valstybinę žemės fondo apskaitą. Žemės informacinė sistema, apibūdinanti žemės ūkio paskirties žemės sklypų ūkines savybes, turėtų apimti ir žemės naudojimo žemėlapių rengimą, o kalvotose teritorijose – ir hipsometrinius žemėlapius. Ši kartografinė medžiaga ir žemės naudmenų apskaitos duomenys turėtų būti panaudojami tvarkant agrarines teritorijas ir planuojant žemės gerinimo darbus. Žemės ūkio naudmenų kartografavimas ir jų plotų tikslesnė apskaita labiausiai reikalinga kalvotose teritorijose bei urbanistinės plėtros arealuose.
Published
2015-01-27
Section
Environmental Engineering and Landscape Management