Pramoninių LED šviestuvų fotonų srauto tankio poveikis agurkų daigams

  • Aistė Bagdonavičienė
  • Julė Jankauskienė
  • Aušra Brazaitytė
  • Viktorija Vaštakaitė
  • Pavelas Duchovskis
Keywords: agurkai, daigai, fotosintetiniai pigmentai, fotosintezės intensyvumas, fotonų srauto tankis, šviesą emituojantys diodai (LED), žalia ir sausa masė

Abstract

Tyrimai atlikti LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos fitotrono komplekse ir instituto daigyno šiltnamyje. Darbo tikslas – parinkti naujų puslaidininkinių lempų fotonų srauto tankį auginat agurkų daigus šiltnamiuose ir fitotrone. Tyrimams naudotas agurkų hibridas ‘Mandy’ F1. Švitinta LED lempomis, kurios sudarytos iš violetinės 420–430 nm, mėlynos 460– 470  nm, oranžinės 610–615  nm, raudonos 620–630  nm ir 660–670  nm, baltos (mėlyna 400–500 nm + žalia 500–600 nm + raudona 600–700 nm) spalvos šviesą emituojančių diodų. Eksperimentų metu palaikytas skirtingas fotosintetiškai aktyvios spinduliuotės (FAS) fotonų srauto tankis (PPFD) – ~150 ir ~250 µmol m–2 s–1. Šiltnamyje agurkų daigai auginti po puslaidininkinėmis lempomis natūralaus apšvietimo fone. Fitotrono kamerose agurkų daigams apšviesti naudotos tik puslaidininkinės lempos. Palyginamieji daigai auginti po aukšto slėgio natrio lempomis (SON-T Agro) (~150 µmol m–2 s–1). Atlikti apšvietimo tyrimai šiltnamyje ir fitotrone parodė, kad švitinimas naujomis puslaidininkinėmis lempomis turėjo teigiamos įtakos daigų biometriniams ir fitocheminiams rodikliams. Nustatyta, kad esant didesniam fotonų srauto tankiui daigai geba užauginti plačius lapus, sukaupti daugiau žalios ir sausos masės. Puslaidininkinių lempų šviesa skatino chlorofilų kaupimą daigų lapuose. Šiltnamyje labiausiai išsivystė daigai, augę po SON-T Agro lempomis. Techninės brandos tarpsniu jie pasiekė VI–VII organogenezės etapą. Fitotrone labiausiai išsivystė daigai, augę po puslaidininkinių lempų šviesa, jie pasiekė VI organogenezės etapą. Daigų fotosintezės intensyvumui didžiausios teigiamos įtakos turėjo ~150 µmol m–2 s–1 LED apšvietimo fotonų srauto tankis tiek šiltnamyje, tiek fitotrone.
Published
2015-04-27
Section
Agronomy