Lapų dėmėtligių paplitimas skirtingų veislių cukrinių runkelių pasėliuose

  • Milda Baltaduonytė
  • Zenonas Dabkevičius
Keywords: cukriniai runkeliai, veislės, rudmargė, baltuliai, fomozė, dėmėtligės, Cercospora, Ramularia, Pleospora

Abstract

Cukrinių runkelių pasėlius labiausiai pažeidžia rudmargė (sukėlėjas – Cercospora beticola Sacc.), baltuliai (Ramularia beticola Fautrey & F. Lamb.) ir fomozė (Pleospora betae Björl.), kurios apibendrintai dažnai vadinamos lapų dėmėtligėmis. Kauno augalų veislių tyrimų stotyje 2011 ir 2012 m. augintuose 14 veislių cukrinių runkelių pasėliuose buvo įvertintas šių ligų paplitimas ir intensyvumas. Nustatyta, kad tyrimų metais skirtingose veislėse lapų dėmėtligės pažeidė 35,6–100 % lapų ir intensyvumas svyravo 2,16–19,63 %. Labiausiai runkelius pažeidė rudmargė, kurios intensyvumas – 1,73–16,71 %, mažiau baltuliai – intensyvumas 0,23–1,83 % ir mažiausiai – fomozė, jos intensyvumas tesiekė tik 0,07–0,84 %. Pagal pažeidi­mą la­pų dėmėtligėmis veislės labai skyrėsi. Tyrimų duomenys atskleidė, kad vi­soms gry­bi­nėms lapų dėmėtligėms jautriausios buvo ‘Bartok’, ‘Frieda KWS’, ‘Ja­gu­sia’, ‘Jo­nas’, ‘Minta’, ‘Primadona KWS’, ‘Scorpion’ ir ‘Wapiti’, o atspariausios – ‘Charly’, ‘Gustav’, ‘Eldorado’, ‘Shannon’, ‘Wellington’ ir ‘Zoom’ veislės.
Published
2015-04-27
Section
Agronomy