Biologinių produktų poveikis ekologinių žieminių kviečių sėklai

  • Jolanta Sinkevičienė
  • Juozas Pekarskas
  • Aurimas Krasauskas
Keywords: ekologinis ūkininkavimas, kviečiai, dygimo energija, daigumas, tarša mikroskopiniais grybais

Abstract

Biologinių produktų įtakos ekologiškų žieminių kviečių (Triticum aestivum L.) sėklos dygimo energijai, daigumui ir užterštumui mikroskopiniais grybais tyrimai atlikti 2005 ir 2008 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Agroekologijos centro bei Agronomijos fakulteto Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto mokslinėse laboratorijose. Biologiniais produktais apdorojus žieminių kviečių sėklą, didėjo sėklos dygimo energija ir daigumas. Dėl Biokal 2 poveikio žieminių kviečių sėkloje nustatytas mažiausias mikroskopinių grybų kolonijų skaičius. Kviečių užterštumą Fusarium, Drechlera ir Alternaria genčių grybais efektyviausiai sumažino biojodis. Biologiniai produktai Biokal 2, Penergetic-p šaknims patikimai slopino sėklos užterštumą Drechlera spp., tačiau jie buvo neefektyvūs mažinant sėklos užteršimą Fusarium spp. grybais. Drėgno filtro popieriaus rulonų metodu kviečių daigus koleoptilėse nuo pašaknio pažeidimų patikimai saugojo Biokal 2, šaknų – Biokal 2 ir Penergetic-p šaknims. Kviečių sėklos pažeidimus iš tirtų produktų efektyviausiai mažino biojodis.
Published
2015-07-19
Section
Agronomy