Pašarinio papildo kaolino E 559 poveikis telyčių augimui, vystymuisi ir reprodukcijai

  • Arvydas Kardišauskas
  • Rima Kregždytė
Keywords: kaolinas E 559, telyčios, veršelių augimas, reprodukcija

Abstract

Telyčių augintojų ūkinės veiklos ekonominis efektyvumas priklauso ne tik nuo optimalių jų augimo, vystymosi rodiklių, bet ir reprodukcinių gyvulio savybių. Darbo tikslas – ištirti kaolino E 559 poveikį telyčių augimui, vystymuisi ir reprodukcijai. Tikslui pasiekti buvo sudarytos dvi Lietuvos juodmargių galvijų veislės veršelių grupės (kontrolinė ir bandomoji) po penkiolika vienetų. Bandymas vykdytas dviem etapais – nuo 2012 m. kovo iki 2014 m. vasario mėnesio. Pirmasis etapas – nuo veršelio 5 gimimo dienos iki 12 mėnesių amžiaus. Šiame etape buvo tiriamas telyčių augimas ir vystymasis, antrajame etape – apsivaisinimas. Telyčios buvo auginamos viename tvarte ir vienodomis sąlygomis, tik bandomajai grupei papildomai buvo duodama kaolino (100 kg koncentruotų pašarų + 2,5 kg kaolino). Bandomosios grupės vidutinis veršelių priesvoris buvo 3,58 % didesnis nei kontrolinės (p > 0,05), bendras priaugimas – didesnis 3,96 % (p > 0,05), didesnis hemoglobino 27 g/l (p > 0,05) ir gliukozės 0,41 mmol/l (p < 0,05) kiekis kraujyje. Bandomosios grupės telyčios 2,4 % geriau apsivaisino (p > 0,05) ir vienu mėnesiu anksčiau apsiveršiavo nei kontrolinės grupės telyčios (p > 0,05).
Published
2015-07-19
Section
Zootechnics