Nuotekų dumblo komposto įtaka energetinių augalų – pavėsinio kiečio (Artemisia dubia Wall.) ir sidos (Sida hermaphrodita (L.) Rusby) – augimui

  • Jelena Titova
  • Eugenija Bakšienė
Keywords: energetiniai augalai, Sida hermaphrodita, Artemisia dubia, nuotekų dumblo kompostas

Abstract

Straipsnyje aprašomi netradicinių Lietuvoje augalų – pavėsinio kiečio (Artemisia dubia Wall.) ir sidos (Sida hermaphrodita (L.) Rusby) – auginimo energetiniams tikslams tyrimo rezultatai. Tyrimai 2012–2014 m. vykdyti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vokės filiale. Bioenergetinės žolės buvo tręšiamos mineralinėmis trąšomis ir nuotekų dumblo kompostu pagal schemą: kontrolė (be trąšų); N90P60K90; 20, 40 ir 80 t ha–1 nuotekų dumblo komposto sausosios medžiagos. Tyrimų tikslas – išsiaiškinti, ar minėtų žolinių augalų tręšimas nuotekų dumblo kompostu padidina jų derlių ir pagerina kitus augimo rodiklius. Nustatyta, kad priesmėlio paprastajame išplautžemyje tręšimui panaudojus nuotekų dumblo kompostą, pavėsinių kiečių aukštis patikimai padidėjo visais augimo metais. Sidų aukštis iš esmės padidėjo tręšimui panaudojus nuotekų dumblo kompostą tik antraisiais derliaus nuėmimo metais. Pavėsinių kiečių stiebų tankumo tręšimas nuotekų dumblo kompostu nepaveikė. Pastebėtas tik sidų stiebų tankumo esminis padidėjimas, tręšimui panaudojus 80 t ha–1 komposto normą. Pavėsinių kiečių sausųjų medžiagų masės derlius padidėjo patręšus 20 ir 80 t ha–1 komposto norma tik trečiaisiais auginimo metais. Sidų sausųjų medžiagų masės derliaus tręšimas nuotekų dumblo kompostu nepaveikė (p > 0,05).
Published
2015-10-30
Section
Agronomy