Žemės ūkio paskirties žemės sklypų rinkos aktyvumas pagal sklypo savybes

  • Rimvydas Gaudėšius
  • Pranas Aleknavičius
Keywords: žemės sklypai, žemės rinka, žemės ūkio paskirties žemė, ūkiniai subjektai

Abstract

Nuo 1991 m. Lietuvos Respublikoje vykdoma žemės reforma, kurios metu atkuriamos nuosavybės teisės į nacionalizuotą nekilnojamąjį turtą bei parduodama laisva valstybinė žemė. Tuo pat metu vyksta ir ūkininkavimo formų transformacija. Šiuo laikotarpiu žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo poreikis naujai susikūrusiems ūkiams bei kitai paskirčiai padidino privačios žemės rinkos aktyvumą. Moksliniame straipsnyje nurodytos pagrindinės privačios žemės rinkos aktyvumo priežastys ir nustatytos žemės sklypų savybės, kurios lemia žemės sklypų perleidimo aktyvumą rinkoje. Tyrimo metu siekiama įvertinti nustatytų ryšių stiprumą. Tyrimui pasirinkta agrarinė teritorija greta Skuodo miesto. Nustatyta, jog patys žemės savininkai naudoja tik 46 % jiems nuosavybės teise priklausančios žemės ūkio paskirties žemės. Tai turi įtakos žemės perleidimo (ją naudojantiems ūkiniams subjektams) intensyvumui. Nustatyta, kad žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo reguliavimas teisinėmis priemonėmis gali paspartinti ūkinių struktūrų formavimosi procesą ir išvengti neracionalaus dirbamos žemės naudojimo.
Published
2015-10-30
Section
Environmental Engineering and Landscape Management