Klimato veiksnių poveikis atmosferos kritulių infiltracijai Rytų Lietuvos išplautžemyje (Haplic Luvisol)

  • Liudmila Tripolskaja
  • Ingrida Verbylienė
Keywords: krituliai, infiltracija, trendas, klimato pokyčiai, Haplic Luvisol

Abstract

Analizuojami atmosferos kritulių infiltracijos pokyčiai dėl klimato veiksnių varijavimo Rytų Lietuvoje. Infiltracijos stebėjimai atlikti 1987–2014 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vokės filiale, lizimetriniuose įrenginiuose. Lizimetrų paviršiaus plotas – 1,75 m2, tiriamojo dirvožemio (sandy loam Haplic Luvisol) sluoksnis – 0,60 m. Nustatyta, kad Lietuvoje, didėjant vidutinei oro temperatūrai ir ilgėjant pavasario bei rudens laikotarpiams, 1987–2014 m. išaugo metinė kritulių infiltracija. Pokyčių trendas aprašomas regresijos lygtimi y = 9,5817x2 – 30,866x + 315,87, R2 = 0,357. Infiltracijos padidėjimas fiksuojamas pavasario, vasaros ir rudens laikotarpiais, o žiemą – mažėja. Infiltracijos padidėjimas šiltuoju metų laikotarpiu, kai žemės ūkio naudmenos tręšiamos įvairiomis trąšomis, gali skatinti cheminių elementų išplovimą iš viršutinio dirvožemio sluoksnio.
Published
2016-04-04
Section
Agronomy