Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų poreikis tvarkant ūkių teritorijas ir jų rengimo metodika

  • Audrius Aleknavičius
  • Pranas Aleknavičius
  • Virginija Gurskienė
Keywords: žemėtvarkos projektas, ūkio žemės valda, žemės ūkio naudmenos, žemės ūkio gamyba

Abstract

Straipsnyje nagrinėjami kaimo plėtros žemėtvarkos projektuose ūkio žemės valdai pertvarkyti spręstini klausimai ir pateikiamas jų metodinis pagrindimas. Apibūdinant projektų struktūrą nurodoma informacinė dalis, kuriai rengti naudojama geoinformacinių duomenų rinkiniai, ir projekto sprendiniai. Pagrindiniai projekto sprendiniai apima panašias savybes turinčių laukų (agroūkinių sklypų) formavimą, rekomendacijas, kaip naudoti šiuos sklypus, numatomas žemės ūkio naud­menų gerinimo priemones, aplinkosauginius reikalavimus ir pasiūlymus kelių bei melioracijos įrenginių būklei pagerinti. Atlikus anketinę apklausą nustatyti labiausiai ūkio gamybinei veiklai reikalingi projekto sprendiniai bei šių projektų panaudojimo sritys. Išanalizavus šalies ūkiuose vykstančius žemės naudojimo ir žemės ūkio gamybos pokyčius nustatytos savivaldybės, kuriose yra stabiliausios ūkių žemės valdos ir palankiausios sąlygos rengti žemėtvarkos projektus, reikalingus racionaliam žemės naudojimui ir ūkių teritorijos tvarkymui planuoti.
Published
2016-04-04
Section
Environmental Engineering and Landscape Management