Fotosintezės pigmentų kiekio ir spalvos kitimas mažosiose salotose laikymo metu

  • Živilė Tarasevičienė
  • Orinta Aleknavičiūtė
  • Aloyzas Velička
  • Judita Černiauskienė
  • Aurelija Paulauskienė
  • Vitalija Jurevičienė
  • Aurimas Krasauskas
  • Dalė Televičiūtė
Keywords: bendras karotenoidų kiekis, chlorofilas a ir b, laikymas, lapinės salotos, spalva

Abstract

Tyrimai atlikti Aleksandro Stulginskio universitete. Tirtos keturių veislių mažosios salotos: raudonlapės ‘Ovired’ ir ‘Redza’ bei žalialapės ‘Alanet’ ir ‘Lettony’. Salotos pasėtos 2015 m. gegužės 8 d., nuimtos – 2015 m. birželio 5 d. Laikytos šaldytuve 2 ± 0,5 °C temperatūroje esant 90 % santykiniam drėgniui 14 dienų. Laikomose salotose analizuoti fotosintetinių pigmentų kiekio ir spalvos pokyčiai. Spalvos pokyčiai įvertinti spektrofotometru nustačius L*a*b* koordinačių reikšmes NBS vienetais, o fotosintetinių pigmentų – ištyrus chlorofilo a ir b bei bendrą karotenoidų kiekį. Laikymo metu fotosintetinių pigmentų kiekis visų tirtųjų veislių mažųjų salotų lapuo­se keičiasi labai nežymiai. Keturiolika laikymo dienų nepaskatino salotų senėjimo proceso tiek, kad būtų nustatytas statistiškai esminis chlorofilo a skilimas, o chlorofilo b pokyčiai dar mažesni. Bendrasis karotenoidų kiekis statistiškai esminiai didėjo visų veislių, išskyrus ‘Ovired’, salotų lapuose. Spalva priklauso nuo genetinių salotų veislių savybių, tačiau laikymo metu kai kurie spalviniai komponentai skyla, ir maisto žaliavų spalva keičiasi. Laikant mažąsias salotas keičiasi jų L* koordinatės reikšmė, salotų lapai šviesėja, o žalialapių salotų lapų spalvos koordinatės b* reikšmė didėja (salotos gelsta).
Published
2016-07-05
Section
Agronomy