Kalio hidrokarbonato poveikis žaliosios šerytės atsparumui užmirkimo sąlygomis

  • Rimanta Vainorienė
  • Natalija Burbulis
  • Vaida Jonytienė
  • Aušra Blinstrubienė
  • Vytautas Rauckis
Keywords: fotosintezės pigmentai, kalio hidrokarbonatas, prolinas, sacharidai, užmirkimo sąlygos, žalioji šerytė

Abstract

Tyrimai atlikti Aleksandro Stulginskio universiteto Jungtinių tyrimų centro (ASU JTC) Agrobiotechnologijos laboratorijoje. Tirtas kalio hidrokarbonato poveikis fotosintetinių pigmentų, bendrųjų sacharidų ir prolino pokyčiams žaliosios šerytės augaluose užmirkimo sąlygomis. Augalus auginant programuojamoje auginimo kameroje užmirkimo sąlygos buvo sudarytos augalams esant 13 fenologinėje fazėje (pagal BBCH skalę). Nustatyta, kad trumpalaikis drėgmės perteklius skatino chlorofilo a ir karotenoidų sintezę, tačiau inhibavo chlorofilo b kaupimąsi žaliosios šerytės augaluose. Ilgiau (72 val.) trunkantis užmirkimo stresas statistiškai patikimai slopino chlorofilo a ir karotenoidų sintezę, o chlorofilo b kiekiui esminės įtakos neturėjo. Purškimas per lapus tirtosiomis kalio hidrokarbonato koncentracijomis skatino fotosintetinių pigmentų sintezę žaliosios šerytės augaluose drėgmės pertekliaus sąlygomis. Dėl kalio hidrokarbonato po­veikio žaliosios šerytės augaluose nustatyti statistiškai patikimai mažesni prolino ir sacharidų kiekiai, įrodantys, kad augalai leng­viau adaptavosi prie drėgmės pertekliaus streso.
Published
2016-07-05
Section
Agronomy