Beicų įtaka žieminių kviečių pašaknio puviniams ir pavasariniam pelėsiui

  • Akvilė Jonavičienė
Keywords: fungicidiniai beicai, Fusarium pašaknio puviniai, Microdochium spp.

Abstract

Fungicidinių beicų tyrimai atlikti 2013–2016 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filiale, Žemdirbystės institute. Tyrimais siekta nustatyti fungicidinių beicų veiksmingumą nuo daigų pašaknio puvinių ir pavasarinio pelėsio ‘Ada’ veislės žieminiuose kviečiuose. Sėjos metų meteorologinės sąlygos turėjo esminės įtakos žieminių kviečių daigų užsikrėtimui pašaknio puviniais. Pasėjus beicuotą sėklą ligos indeksas 2013 m. ant žieminių kviečių daigų apatinės stiebo dalies, augalams esant 2 lapelių tarpsnyje (BBCH 12), sumažėjo 27,3–85,3 %, 2014 – 13,6–39,3 %, o 2015 – 33,3–78,0 %. Pavasarį vegetacijai atsinaujinus pašaknio puvinių intensyvumas visais tyrimų metais buvo didelis: 2014 m. siekė 58,89 %, 2015 m. – 45,00 % ir 2016 m. – 50,38 %. Nuo pašaknio puvinių pavasarį didesniu veiksmingumu pasižymėjo beicai Chambel 6 FS ir Maxim 025 FS. Pavasarinis pelėsis žieminius kviečius pažeidė 2015 ir 2016 m. pavasariais, tačiau lapų pažeidimas neviršijo 30 %, o ligos intensyvumas tebuvo 0,48 %. Didesniu veiksmingumu pavasariniam pelėsiui išsiskyrė beicai Bariton® Ultra ir Maxim 025 FS.
Published
2016-12-28
Section
Agronomy