Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 19, No 1 (2012) 2011 m. apgintų agrarinių mokslų daktaro disertacijų apžvalga Abstract   PDF
 
Vol 20, No 1 (2013) 2012 m. apgintos žemės ūkio mokslų srities daktaro disertacijos Details   PDF
 
Vol 21, No 1 (2014) 2013 m. apgintos žemės ūkio mokslų srities daktaro disertacijos Details   PDF
 
Vol 21, No 2 (2014) 2013 m. apgintos žemės ūkio mokslų srities daktaro disertacijos (Tęsinys. Pradžia 2014 T. 21. Nr. 1.) Details   PDF
 
Vol 22, No 1 (2015) 2014 m. apgintos žemės ūkio mokslų srities daktaro disertacijos Details   PDF
 
Vol 23, No 1 (2016) 2015 m. apgintos žemės ūkio mokslų srities daktaro disertacijos Details   PDF
 
Vol 24, No 1 (2017) 2016 Doctoral Theses in Agricultural Sciences Details   PDF
 
Vol 25, No 1 (2018) 2017 Doctoral Theses in Agricultural Sciences Details   PDF
 
Vol 19, No 1 (2012) 5-oji Jono Prano Aleksos tarptautinė mokslinė konferencija „Šiuolaikinio kaimo vizija“ Abstract   PDF
 
Vol 18, No 3 (2011) A multi-criteria assessment of relative farming efficiency in the European Union Member States Abstract   PDF
Tomas BALEŽENTIS, Alvydas BALEŽENTIS
 
Vol 21, No 2 (2014) Agrarinių teritorijų naudojimo problemos ir jų sprendimas Lietuvoje Abstract   PDF
Pranas Aleknavičius, Audrius Aleknavičius, Daiva Juknelienė
 
Vol 21, No 1 (2014) Agroecological evaluation of the state of the fallow lands in Small Polissya of Ukraine Abstract   PDF
Zhanna Samchuk
 
Vol 23, No 4 (2016) Agronomijos mokslinių mokyklų Lietuvoje identifikavimas. 1. Pirmosios disertacijos Details   PDF
Algirdas Juozas Motuzas
 
Vol 23, No 3 (2016) Agronomijos (žemės ūkio) studijų dalykai ir jų apimtys 1922–1932 m. Lietuvos ir Europos šalių aukštosiose mokyklose Details   PDF
Algirdas Juozas Motuzas
 
Vol 18, No 1 (2011) Akademikas Juozas Lazauskas Abstract   PDF
 
Vol 21, No 4 (2014) Aleksandro Stulginskio universitetui – 90 Details   PDF
Albinas Kusta, Juozas Motuzas
 
Vol 20, No 1 (2013) Aliejingųjų augalų aliejaus panaudojimo galimybės biodyzelino gamybai Abstract   PDF
Milda Gumbytė, Violeta Makarevičienė, Svitlana Kalenskaya, Anatolyj Junik
 
Vol 24, No 1 (2017) Allelopathic effects of curly dock (Rumex crispus) on spring barley seed germination and early growth Abstract   PDF
Regina Malinauskaitė
 
Vol 20, No 4 (2013) Aminorūgščių poveikis fotosintezės pigmentams vasarinių miežių lapuose imitacinės sausros sąlygomis Abstract   PDF
Edita Mažuolytė-Miškinė, Irena Pranckietienė, Rūta Dromantienė, Viktoras Pranckietis
 
Vol 25, No 2 (2018) Analysis of environmental quality of pedestrian zones in Lithuanian cities Abstract   PDF
Rūta Dičiūnaitė-Rauktienė, Jolanta Valčiukienė, Velta Paršova, Vida Malienė
 
Vol 24, No 2 (2017) Analysis of pedigree and inbreeding variation of Lithuanian indigenous wattle pigs Abstract   PDF
Rūta Šveistienė, Violeta Razmaitė
 
Vol 20, No 4 (2013) Analysis of the accuracy of horizontals estimated by different mapping methods Abstract   PDF
Agnė Bykovienė, Daiva Gudritienė, Vilma Sinkevičiūtė
 
Vol 22, No 3 (2015) Augalų biomasėje sukaupto anglies kiekio įvertinimas skirtingais būdais renatūralizuojamose ariamose žemėse Abstract   PDF
Asta Kazlauskaitė-Jadzevičė, Saulius Marcinkonis
 
Vol 20, No 1 (2013) Augalų maisto medžiagų (N, P, K) nuo kalvų šlaitų praradimas su dirvožemiu ir vandeniu Abstract   PDF
Irena Kinderienė, Gintaras Jarašiūnas, Danutė Karčauskienė
 
Vol 19, No 3 (2012) Augimo aktyvatoriaus Penergetic-p įtaka ekologiškai auginamiems vasariniams kviečiams Abstract   PDF
Juozas Pekarskas
 
Vol 19, No 4 (2012) Augimo aktyvatoriaus Penergetic-p įtaka ekologiškai auginamų miežių derliui ir cheminei sudėčiai Abstract   PDF
Juozas Pekarskas
 
Vol 22, No 1 (2015) Azoto trąšų poveikis skirtingų žieminių kviečių veislių fotosintetiniams rodikliams Abstract   PDF
Aistė Juchnevičienė, Ilona Vagusevičienė, Aušra Kaminskaitė, Aušra Brazaitytė, Pavelas Duchovskis
 
Vol 23, No 1 (2016) Bastutinių šeimos piktžolių rūšių alelopatinė įtaka vasarinių rapsų ir vasarinių miežių dygimui ir augimui Abstract   PDF
Aušra Marcinkevičienė, Edita Eimutytė, Eventas Šaučiūnas, Robertas Kosteckas, Silvija Kosteckienė
 
Vol 23, No 4 (2016) Beicų įtaka žieminių kviečių pašaknio puviniams ir pavasariniam pelėsiui Abstract   PDF
Akvilė Jonavičienė
 
Vol 19, No 4 (2012) Bentoso bestuburių bendrijos natūraliose ir tiesintose Merkio baseino upių atkarpose Abstract   PDF
Ramūnas Gegužis
 
Vol 19, No 3 (2012) Biodyzelino, gauto naudojant sėjamųjų judrų aliejų, būvio ciklo rodikliai ir biologinis suirimas Abstract   PDF
Violeta Makarevičienė, Eglė Sendžikienė
 
Vol 22, No 3 (2015) Biologinių preparatų ir bioorganinių trąšų naudojimas cukrinių runkelių pasėliuose Abstract   PDF
Elena Jakienė, Vidmantas Spruogis
 
Vol 18, No 2 (2011) Biologinių preparatų naudojimo cukrinių runkelių pasėlyje efektyvumas Abstract   PDF
Elena JAKIENĖ
 
Vol 22, No 2 (2015) Biologinių produktų poveikis ekologinių žieminių kviečių sėklai Abstract   PDF
Jolanta Sinkevičienė, Juozas Pekarskas, Aurimas Krasauskas
 
Vol 21, No 2 (2014) Biologiškai aktyvių priedų pašaruose įtaka pieno kokybei bei jo savybėms Abstract   PDF
Antanas Sederevičius, Sigita Urbienė, Dovilė Levickienė
 
Vol 24, No 1 (2017) Biotechnological esterification of oleic acid with 2-ethylhexanol in biolubricant synthesis technologies Abstract   PDF
Ieva Čepaitė, Milda Gumbytė
 
Vol 18, No 4 (2011) Biudžeto apribojimo koncepcija ir ūkių finansinis išsekimas Abstract   PDF
Vaida STULPINIENĖ
 
Vol 20, No 4 (2013) Bulvių apsauga nuo spragšių (Elateridae) ir kitų žaldarių naudojant beicavimą Abstract   PDF
Remigijus Šmatas, Vida Danytė
 
Vol 21, No 4 (2014) Change of biochemical parameters in cows with abomasal displacement after omentopexy Abstract   PDF
Ramūnas Antanaitis, Robertas Stoškus, Mindaugas Televičius
 
Vol 18, No 2 (2011) Cukrinių runkelių moksliniai tyrimai Lietuvoje:1910–2010 m. Abstract   PDF
Birutė PETKEVIČIENĖ
 
Vol 18, No 2 (2011) Cukrinių runkelių pasėlio piktžolėtumo mažinimo cheminėmis priemonėmis galimybės Abstract   PDF
Irena DEVEIKYTĖ
 
Vol 21, No 3 (2014) Cukrinių runkelių produktyvumo optimizavimo tyrimai naudojant bioorganines trąšas Abstract   PDF
Elena Jakienė
 
Vol 21, No 2 (2014) Danielių, laikomų aptvare, įtaka pomiškiui, trakui, žolinei bei samanų dangai Abstract   PDF
Vitas Marozas, Jurgita Baranauskaitė, Kęstutis Pėtelis
 
Vol 19, No 3 (2012) Darnaus darbo vietų vystymo kaimiškuose regionuose teorinės prielaidos Abstract   PDF
Vytautas Pilipavičius
 
Vol 20, No 2 (2013) Daugiafunkcinio miško vertinimas pajamų kapitalizavimo metodu Abstract   PDF
Stasys Mizaras, Marius Kavaliauskas, Gintautas Činga
 
Vol 22, No 4 (2015) Determinants of income from wheat and rape production in projection for 2020 in Poland Abstract   PDF
Konrad Jabłoński, Aldona Skarżyńska, Łukasz Abramczuk
 
Vol 23, No 4 (2016) Didelių ūkių žemės valdų optimizavimas Abstract   PDF
Audrius Aleknavičius, Marius Aleknavičius, Pranas Aleknavičius
 
Vol 21, No 3 (2014) Diploidinių ir tetraploidinių raudonųjų dobilų (Trifolium pratense L.) atsparumas miltligei (Erysiphe trifolii), antraknozei (Kabatiel a caulivora) ir rūdims (Uromyces trifolii) Abstract   PDF
Jovita Bukauskaitė, Skaidrė Supronienė, Nijolė Lemežienė, Vida Danytė
 
Vol 22, No 2 (2015) Dirvožemio rūgštingumo įtaka pupinių daugiamečių žolių augimui ir vystymuisi sėjos metais Abstract   PDF
Donata Tomchuk, Regina Skuodienė, Jonas Šlepetys
 
Vol 18, No 2 (2011) Drėgnojo vandens garo poveikis grybinių ligų ir pupinių amarų plitimui cukrinių runkelių pasėlyje Abstract   PDF
Zita BRAZIENĖ, Regina VASINAUSKIENĖ
 
1 - 50 of 230 Items 1 2 3 4 5 > >>