Lituanistica

Žurnale lietuvių ir anglų kalbomis skelbiami originalūs istorijos, archeologijos, kalbos, literatūros ir etnologijos moksliniai straipsniai, šaltinių publikacijos, leidinių recenzijos, anotacijos.

Vol 63, No 1 (2017)

Table of Contents

History

Darius Vilimas
PDF

Archaeology

Arvydas Malonaitis
PDF
Mykolas Michelbertas, Manvydas Vitkūnas
PDF

Language

Asta Balčiūnienė, Regina Rinkauskienė, Violeta Meiliūnaitė
PDF

Literature

Danielius Dikevičius, Ingrida Gudauskienė
PDF