Tautos ir nacijos sampratos problema

  • Paulius Kavaliauskas
  • Mindaugas Jakutis
Keywords: tauta, nacija, savimonė, nacionalizmas, solidarumas, valstybė

Abstract

Straipsnyje nagrinėjami politinėje erdvėje, ypač politinėje geografijoje, aktualūs tautos ir nacijos apibrėžimai bei šių sąvokų formavimasis angliškoje ir lietuviškoje mokslinėje literatūroje. Pateikiama nagrinėjamų sąvokų problemiškumo genezė, atskirų autorių išskiriamų jas formuojančių veiksnių ir apibūdinančių požymių analizė. Bandoma išryškinti bendras angliškos ir lietuviškos literatūros tendencijas, taip pat abiejų terminų interpretacijų atskirose kalbinėse terpėse skirtumus. Remiantis atlikta literatūros šaltinių analize, pateikiami tautos ir nacijos sąvokų apibrėžimai, apjungiantys angliškoje ir lietuviškoje terpėse išaiškintus veiksnius bei požymius. Teigiama, kad neįmanoma visiškai tiksliai apibrėžti šių sąvokų vien remiantis pagrindiniais ar papildomais požymiais, nes tai yra politiniai terminai, dažnai orientuoti ir integruoti į konkrečią politinę sistemą, besiskiriančią savo atsiradimu bei raida, o pastaroji savaip gali interpretuoti šiuos terminus. Kaip perspektyvinė tolesnių tyrimų kryptis politinės geografijos kontekste yra nurodoma užduotis parengti nacijų paplitimo pasaulyje žemėlapį įvertinant pačių nacijų išsivystymo laipsnį.
Published
2015-05-14
Section
Visuomeninė geografija / Human Geography