Aplinkos apsaugos raidos problema Lietuvoje

  • Valentina Tuskenytė
  • Jonas Volungevičius
Keywords: aplinkosauga, kraštovaizdis, stebėsena, kokybinė, teritorinė

Abstract

Straipsnyje pateikiama skirtingų laikmečių autorių aplinkos apsaugos politikos veikimo diferenciacija į teritorinę ir kokybinę aplinkos apsaugą. Taip pat pateikiama teritorinės ir kokybinės aplinkos apsaugos sampratos bei jų tarpusavio santykio apžvalga. Naudojantis Aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazėmis, sudaromas kokybinės aplinkosaugos žemėlapis, kuris rodo 2015 m. Lietuvoje vykdomą aplinkos komponentų (oro, vandens, dirvožemio) stebėseną. Remiantis sudarytu žemėlapiu, šiame straipsnyje pristatomos galimos kokybinės aplinkosaugos Lietuvoje perspektyvos.
Published
2015-11-16
Section
Gamtinė geografija / Physical Geography