Šešėlinės cigarečių rinkos analizė Marijampolės regione

  • Izolda Bražukienė
  • Simonas Dainauskas
Keywords: šešėlinė rinka, tuščių cigarečių metodas, kontrabandos kryptys, teritorinė sklaida, Marijampolės regionas

Abstract

Straipsnyje analizuojama Lietuvos geografų dar netyrinėta tema. Siekiama įvertinti šešėlinę cigarečių rinką Marijampolės regione. Tikslui įgyvendinti šiame regione buvo atlikti šešėlinės cigarečių rinkos tyrimai; nustatyta šešėlinės cigarečių rinkos teritorinė raiška; įvertintos pagrindinės priežastys, lemiančios šešėlinės cigarečių rinkos susiformavimą tiriamojoje teritorijoje. Straipsnyje pateikiamos pagrindinės cigarečių kontrabandos kryptys Lietuvos–Rusijos–Lenkijos pasienio ruože. Pasirinktas „tuščių cigarečių pakelių“ metodas leido įvertinti Marijampolės regione surūkomų cigarečių rūšinę sudėtį pagal jų kilmės vietą ir nustatyti pagrindines kontrabandinių cigarečių rūšis. Tyrimo rezultatai atskleidė teritorinį šešėlinės cigarečių rinkos netolygumą tarp regiono periferijos ir centro. Periferijoje esančių vietovių gyventojai dėl pragyvenimo lygio, gyventojų užimtumo, ekonominės galios netolygumų, socialinės atskirties turi atrasti alternatyvių būdų savo gyvenimo kokybei gerinti, nors pasirinktos priemonės ir yra nepateisinamos. Tai patvirtina prielaidą, jog pagrindiniai veiksniai, lemiantys šešėlinės cigarečių rinkos formavimąsi Marijampolės regione, yra ekonominiai motyvai. Išanalizuotos pagrindinės priežastys, lėmusios šešėlinės cigarečių rinkos teritorinius skirtumus Marijampolės regione.
Published
2015-11-16
Section
Visuomeninė geografija / Human Geography