Ruopiškių stambios linijinės subglacialinės formos susidarymo ypatybės: glacialinių nuogulų struktūros tyrimas

  • Saulius Lozovskis
  • Valentas Katinas
  • Valentinas Baltrūnas
Keywords: Šiaurės Lietuva, linijinė subglacialinė forma, drumlinoidas, magnetinio imlumo anizotropija (AMS)

Abstract

Tyrimui pasirinktas Ruopiškių drumlinoidas – tipiška stambi linijinė subglacialinė forma, esanti Šiaurės Lietuvoje, Biržų–Vabalninko plote. Literatūroje tokios formos dažnai vadinamos mega-scale subglacial lineations (MSGL). Tiriamajame drumlinoide, be anksčiau darytų stebėjimo taškų, buvo iškasti nauji 6 kasiniai, juose pamatuota stambianuotrupinės medžiagos (žvirgždo ir gargždo) ilgųjų ašių orientacija bei polinkio kampas, paimti mėginiai granuliometrinei ir petrografinei analizei, magnetinio imlumo anizotropijai nustatyti. Darbe aptariami naudoti tyrimo metodai. Žvirgždo ir gargždo ilgųjų ašių orientacijos ir polinkio kampo matavimai buvo vizualizuoti stereogramomis, o smulkianuotrupinės, įskaitant ir molingos, medžiagos magnetinio imlumo anizotropijos nustatymo duomenys apibendrinti naudojantis Anisoft42 programine įranga. Atlikti tyrimai išilgai tyrinėto Ruopiškių drumlinoido parodė, kad bent viršutinė jo dalis nėra vienalytė. Tai leido skirti tris drumlinoido dalis, taip pat išsiskiriančias savo morfometrinėmis ypatybėmis ir paviršiuje. Manytina, kad ši stambi linijinė subglacialinė forma iš esmės susidarė slenkančio ledyno plyšyje, išsispaudus jame pagrindo moreninei medžiagai. Susidariusio poledyninio gūbrio šlaitai ir ketera patyrė slenkančio ledyno šoninį glaciodinaminį poveikį, kurio požymius matome stambiųjų nuotrupų orientacijos ir polinkio bei smulkianuotrupinės medžiagos magnetinio imlumo anizotropijos (AMS) stereogramose.
Published
2016-02-01
Section
Kvartero geologija / Quaternary Geology