Agrarinio kraštovaizdžio sklypinės sąskaidos kaita 1995–2013 m. (Rokiškio rajono savivaldybės pavyzdžiu)

  • Lukas Orlonas
  • Darijus Veteikis
Keywords: žemėnaudų struktūra, sklypinė sąskaida, agrarinis kraštovaizdis, Rokiškio rajono savivaldybė, Lietuva

Abstract

Straipsnyje nagrinėjama agrarinio kraštovaizdžio sklypinė sąskaida 1995–2013  m. Rokiškio rajono savivaldybėje (1807 km2, 2,8  proc. šalies teritorijos, Šiaurės rytų Lietuva). Tyrimų medžiagą sudaro trijų skirtingų laikotarpių aerofotonuotraukos (1995–1999, 2005–2006 ir 2012–2013 m.). Analizei sukurta duomenų bazė, kurioje kiekvienas sklypas pažymėtas vizualiai nustatomu vidurio tašku. Tyrimo metu išsiaiškintos sklypų tankumo ypatybės, sklypų dydžio ir kiekio kaita skirtinguose kraštovaizdžio tipuose ir Rokiškio rajono seniūnijose. Paaiškėjo, kad sklypų tankumas didėja artėjant prie urbanizuotų teritorijų, o bėgant laikui paprastai mažėja. Tyrimų rezultatai atskleidė, kad 1995–2013  m. vidutinis sklypų dydis didėjo (vidutiniškai nuo 1,09 iki 2,47 ha), o sklypų skaičius mažėjo (nuo 40,25 iki 21,5  tūkst.). Tai rodo didėjančią agrarinio kraštovaizdžio homogenizaciją Šiaurės rytų Lietuvoje.
Published
2016-05-30
Section
Kraštovaizdžio geografija / Landscape Geography