Naujos brachiopodų rūšys Lietuvoje

  • Juozas Paškevičius
Keywords: ordovikas, silūras, Brachiopoda, naujos rūšys, sistematika, holotipai, paplitimas, ekologija

Abstract

Straipsnyje rašoma apie ordoviko ir silūro periodų Baltijos kontinente ties pusiauju aplinkos sąlygas ir amžių, kai gyveno aprašomosios brachiopodų rūšys, jų palaidojimą ir gylį šiandieniniuose sluoksniuose. Pateikiama naujų ordoviko brachiopodų rūšių Dolerorthis nadruvensis (Paškevičius, Hints, 2016); Sampo suduvensis (Paškevičius, Hints, 2016); Thaerodonta notabile (Paškevičius, 2016) ir silūro – Isorthis ovalis (Pashkevichius, 1962); Strophochonetes stonishkensis (Pashkevichius, 1962; papildyta Rybnikova, 1967) ir Lissatrypa lithuanica (Paškevičius, Modzalevskaya, Musteikis, 2002), jų taksonomija, duoti holotipai, amžius ir paplitimas, pažymimos ekologinės gyvenimo sąlygos. Nurodomi leidiniai, kuriuose buvo paskelbtos naujos rūšys, informacija apie jų saugojimą Vilniaus universiteto Geologijos muziejaus kolekcijose. Pateikti šių naujų rūšių keturi paleontologiniai paveikslai.
Published
2017-09-17
Section
Paleontologija / Paleontology