Nauji graptolitų taksonai Lietuvoje

  • Juozas Paškevičius
Keywords: graptolitai, ordovikas, silūras, nauji taksonai, zoninė skalė, ekologija

Abstract

Baltikos kontinente, netoli pusiaujo, ordoviko ir silūro perioduose klestėjo jūrinė graptolitų fauna. Straipsnyje pažymėta santykinės geochronologijos svarba uolienų, atskirų gyvūnijos grupių amžiui ir biostratigrafijai išaiškinti. Iš daugelio apibūdintų graptolitų Lietuvos ordoviko sistemoje yra ištirta, paleontologiškai aprašyta nauja Dictyograptus pogentis, devynios naujos rūšys ir šeši porūšiai, o silūro sistemoje – viena nauja Lithuanograptus gentis, 13 naujų rūšių ir penki porūšiai. Pažymėti mokslo darbai, kuriuose paskelbti nauji graptolitų taksonai. Jie publikuoti įvairiuose pasaulio leidiniuose, todėl ne visiems prieinami. Šiame straipsnyje skelbiama darbų išplėstinė santrauka, kurioje pateikta naujų graptolitų sistematika, holotipai, jų kolekcijų numeriai, nuorodos į pateiktas lenteles ir figūras, amžius, paplitimas. Minėta nauja gentis ir pogentis bei naujos rūšys ir porūšiai yra randamos Baltijos regione, tačiau kai kurios iš jų jau nustatytos ir kituose kraštuose. Ištirta Lietuvos graptolitų fauna leido autoriui sudaryti ordoviko ir silūro graptolitų zonines skales, tiksliausius amžiaus matavimo instrumentus stratigrafijoje. Trumpai apibrėžtos graptolitų ekologinės gyvenimo sąlygos, jų vystymosi aplinka pagal brachiopodų bendrijų standartą, nurodytos jų trofizmo – maitinimosi sąlygos, tafonomija – palaidojimas.
Published
2018-02-06
Section
Paleontologija / Paleontology