Vandens temperatūros pasiskirstymą per metus apibūdinančių rodiklių taikymo Lietuvos upėse galimybės

  • Gintaras Valiuškevičius
  • Donata Milonaitytė
Keywords: vandens temperatūra, Lietuvos upės, temperatūros indeksas, temperatūros pasiskirstymas per metus, H-indeksas

Abstract

Straipsnyje nagrinėjami rodikliai, apibūdinantys vandens temperatūros pasiskirstymą per metus ir jų pritaikymo Lietuvos upių klasifikavimui pagal terminį režimą galimybės. Tyrimo metu nagrinėta informacija iš 12 VMS, apibūdinančių skirtingu hidrologiniu režimu ir baseinų rodikliais pasižyminčias upes, reprezentuojančias įvairius šalies regionus. Analizei naudoti duomenys, atskleidžiantys 2007–2016 m. vidutinę paros vandens temperatūrą. Pagal juos apskaičiuotos svarbiausios temperatūros kaitos statistinės charakteristikos, nubrėžtos temperatūros trukmės kreivės, vidutinių dešimtadienio temperatūrų pasiskirstymo per metus grafikai, pirmą kartą nustatyti H-indekso principu apskaičiuojami vandens temperatūros indeksai. Atsižvelgiant į vandens temperatūros matavimo metodinius pokyčius po stočių automatizavimo ir į tai, kad kol kas Lietuvoje taikomos upių klasifikacijos pagal terminį režimą menkai atsižvelgia į vandens temperatūros pasiskirstymą per metus (kuris itin svarbus apibūdinant ekologines sąlygas), siūloma plėtoti klasifikacijos metodiką pasitelkiant temperatūros trukmės kreives ir temperatūros indeksus. Tikimasi, kad ateityje, praplėtus tyrimų arealą ir išanalizavus ilgesnes duomenų sekas, šių rodiklių (ypač vandens temperatūros indekso) taikymas palengvins upių ekologinių sąlygų vertinimą pagal vandens temperatūros kriterijus.
Published
2018-12-24
Section
Gamtinė geografija / Physical Geography