Gamtos paveldo objektų būklės vertinimo metodologija

  • Ligita Braškytė
  • Regina Prapiestienė
Keywords: gamtos paveldo objektas, paveldo objekto būklė, gamtos vertybės, lemiantys veiksniai, vertinimo metodika

Abstract

Straipsnyje analizuojamos gamtos paveldo objektų būklės vertinimo metodologinės prielaidos ir pateikiama gamtos paveldo objektų būklės vertinimo metodologija. Pirmiausia analizuota gamtos paveldo objekto sąvoka, gamtos paveldo objektų apsaugos teisinio reglamentavimo pagrindai bei atlikta valstybės saugomų gamtos paveldo objektų statistinė analizė. Atlikus analizę įvardyti gamtos paveldo objektų būklę lemiantys tiesioginiai ir netiesioginiai veiksniai, objektų atsparumas fiziniam poveikiui. Remiantis surinktais duomenimis, sudaryta valstybės saugomų gamtos paveldo objektų būklės vertinimo metodika, kuri apima fizinės objekto būklės pokyčio ir objektui nustatytos buferinės apsaugos zonos būklės pokyčio įvertinimus. Šiame straipsnyje pateikta būklės vertinimo metodika gali būti reikšminga renkant duomenis apie atskirų gamtos paveldo objektų būklę, identifikuojant gamtos paveldo objektų būklės blogėjimo priežastis ir formuojant prioritetines gamtotvarkos kryptis.
Published
2018-12-24
Section
Kraštovaizdžio geografija / Landscape Geography