Lietuvos gyventojų rinkiminio aktyvumo teritorinė diferenciacija 2014–2016 metais

  • Dovydas Vidzbelis
  • Rolandas Tučas
Keywords: rinkimai, rinkimų (elektorinė) geografija, rinkiminis aktyvumas, Lietuvos elektorinis rajonavimas

Abstract

Straipsnyje nagrinėjamas Lietuvos gyventojų rinkiminis aktyvumas 2014–2016 m. regioniniu ir centras–periferija pjūviais. Remiantis užsienio ir Lietuvos autorių tyrimais, išskiriami pagrindiniai rinkiminį aktyvumą lemiantys veiksniai, juos bandoma nustatyti analizuojant rinkiminio aktyvumo santykį skirtingo tipo rinkimuose. Tyrimo rezultatų pagrindu atliktas Lietuvos teritorijos elektorinis rajonavimas.
Published
2018-12-24
Section
Visuomeninė geografija / Human Geography