Vilniaus miesto viešųjų erdvių sistema

  • Tautvydas Bokmota
  • Simonas Šabanovas
Keywords: viešoji erdvė, viešųjų erdvių sistema, Vilniaus miestas, grafų teorija

Abstract

Straipsnyje supažindinama su viešųjų erdvių sistemos tyrimais, viešosios erd­vės samprata ir viešųjų erdvių sistemos koncepcija. Ypatingas dėmesys skiriamas Vilniaus miesto viešųjų erdvių sistemos, jos ypatumų bei probleminių arealų analizei ir aptarimui. Nustatyta, kad Vilniaus miesto viešųjų erdvių sistema teritoriniu požiūriu yra susiformavusi netolygiai. Vienose Vilniaus miesto dalyse, pavyzdžiui, senamiestyje, viešųjų erdvių sistema yra išvystyta, didelis plotas viešųjų erdvių, jų tinklas yra tankus, o kitose Vilniaus miesto dalyse, pavyzdžiui, „miegamuosiuose“ priemiesčiuose ar sovietinio laikotarpio gyvenamuosiuose rajonuose, viešųjų erdvių tiek kiekis, tiek plotas yra mažesnis, jaučiamas jų trūkumas.
Published
2019-03-05
Section
Kraštotvarka / Land Management