XVI–XVIII a. Abiejų Tautų Respublikos užsienio prekybos struktūra bei mastas: Lenkijos atvejis (I)

  • Darius ŽIEMELIS

Abstract

Straipsnyje tęsiama autoriaus pradėta XVI–XVIII a. Abiejų Tautų Respublikos (ATR) socialinės ekonominės istorijos analizė žvelgiant per dviejų konkuruojančių istoriografinių prieigų prizmę: vidines priežastis sureikšminančią tradicinę marksistinę koncepciją ir išorines priežastis pabrėžiančią neomarksistinę kapitalistinės pasaulio sistemos (KPS) teoriją. Šio straipsnio išeities taškas yra probleminė KPS koncepcijos vieta – pernelyg sureikšminta tarptautinės prekybos įtaka ATR XVI–XVIII a. socialinei ir ekonominei raidai, kuri identifikuota ankstesnėse publikacijose. Straipsnio tikslas – remiantis istoriografijos duomenimis nustatyti visų pirma XVI–XVIII a. Lenkijos užsienio prekybos struktūrą bei jos ūkio įsitraukimo į tarptautinę prekybą mastą kaip periferinio kapitalizmo egzistavimo šioje valstybėje svarbiausią argumentą. Straipsnį sudaro trys skyriai: „Tarptautinės prekybos įtaką XVI–XVIII a. Europos šalių raidai aiškinančios versijos“, „Lenkijos žemyninės prekybos vystymosi bruožai XVI–XVIII a.“, „Lenkijos jūros prekyba per Zundo sąsiaurį XVI–XVIII a.: struktūra ir mastas“. Lenkijos užsienio prekybos duomenys naujai interpretuojami KPS ir tradicinės marksistinės koncepcijų požiūriais. XVI–XVIII a. LDK užsienio prekybos su Vakarais analizė bus pateikta šio straipsnio tęsinyje. Raktažodžiai: kapitalistinė pasaulio sistema, tarptautinė prekyba, socialinė ir ekonominė istorija, Lenkija XVI–XVIII a.
Published
2011-01-01
Section
History