Kada lietuviai pradėjo kautis raiti?

Manvydas VITKŪNAS

Abstract


Straipsnyje, remiantis archeologinių tyrinėjimų duomenimis ir rašytiniais šaltiniais, analizuojamas baltų kavalerijos atsiradimo klausimas. Kritiškai vertinama šiuolaikinėje lietuvių istoriografijoje formuojama nuomonė, jog dar XIII a. lietuviai nemokėjo kautis raiti, o žirgai tebuvo karių transportavimo priemonė. Rašytiniai šaltiniai leidžia teigti, jog nuo XIII a. pradžios lietuvių karinėse pajėgose būta raitelių, gebėjusių kautis nenulipant nuo žirgo, ir kad Lietuvoje jau egzistavo lengvoji kavalerija.

Raktažodžiai: baltai, lietuviai, Lietuva, raiteliai, žirgai, kavalerija, viduramžiai

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v57i1.2124

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0235-716X (Print)
ISSN 2424-4716 (Online)