Tarp Varšuvos, Gardino ir Vilniaus: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Iždo komisijos veiklos pokyčiai 1792–1794 metais

  • Ramunė ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ

Abstract

Paskutiniaisiais Abiejų Tautų Respublikos gyvavimo metais valstybinės Lenkijos ir Lietuvos institucijos patyrė esminių pokyčių. Per nepilnus penkerius metus net tris kartus buvo pertvarkomas valstybės kariuomenės, policijos, užsienio politikos, švietimo administravimas, naikinamos senos ir kuriamos naujos institucijos. Straipsnyje analizuojami Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Iždo komisijos pertvarkymai, vykę nuo 1791 m. gegužės 3 d. konstitucijos sužlugdymo 1792 m. vasarą iki 1794 m. sukilimo pradžios, daugiausia dėmesio skiriant institucijos pavaldumo, veiklos organizavimo ir asmeninės sudėties klausimams. Raktažodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, Abiejų Tautų Respublika, valdymo reformos XVIII a., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Iždo komisija, valstybės finansų administravimas, 1793 m. Gardino seimas, valstybės tarnautojai
Published
2011-07-01
Section
History