Lietuvos konsulato Vilniuje steigimo aplinkybės (1938–1939 m.)

  • Sandra GRIGARAVIČIŪTĖ

Abstract

Lietuvos generaliniu konsulatu Vilniuje 1939 m. istorikai susidomėjo 1994 metais. Tuomet siekta atsakyti į klausimą, kaip vertinti konsulato įsteigimą Vilniuje. Ar konsulato įsteigimas reiškia, jog Lietuva atsisakė savo teisių į Vilnių ir Vilniaus kraštą? 1994 m. pradėtą diskusiją 2008 m. pratęsė istorikai Arūnas Gumuliauskas ir šio straipsnio autorė. 2009–2010 m. pasirodę publikuoti URM dokumentai ir filmas „Lietuvos generalinis konsulatas Vilniuje 1939 metais“ iškėlė tyrėjams visiškai kitokius klausimus. Straipsnyje, remiantis naujausiais šaltiniais ir istoriografija, analizuojami, pagrindžiami ir vertinami Lietuvos generalinio konsulato Vilniuje steigimo motyvai. Raktažodžiai: Antanas Trimakas, Birutė Verkelytė-Fedaravičienė, generalinis konsulatas, Vilnius, Lietuva, Lenkija, konsuliniai santykiai
Published
2011-07-01
Section
History