Anykštėnų patarmės diferenciacija

  • Žaneta MARKEVIČIENĖ

Abstract

Lietuvių kalbos tarmės gerai ištirtos, bet, nagrinėjant labai gausią empirinę medžiagą (garso įrašus, transkribuotus tekstus), dar galima rasti nežinomų ar mažai žinomų dalykų. Šiame straipsnyje šiek tiek koreguojamas požiūris į kai kurias anykštėnų patarmės ypatybes, jų pobūdį ir paplitimą. Tikslinamos ir patarmės ribos, nes įvairiuose tarmių žemėlapiuose ir aprašuose jos ne visai vienodos, o senesniuose šaltiniuose nesutapimai labai dideli. Straipsnyje stengiamasi parodyti nepaprastą anykštėnų patarmės įvairovę. Sunku rasti kad ir neilgą posakį, kuris visame plote būtų tariamas vienodai. Tuo anykštėnai skiriasi nuo kaimynų uteniškių, kurie turi labai nedaug ryškesnių skirtumų. Nustatoma šiaurinių ir pietinių anykštėnų riba. Svarstomos kai kurių tarminių ypatybių atsiradimo priežastys ir sąlygos. Raktažodžiai: anykštėnų patarmė, arealas, kirčiuotų pailgėjusių balsių a, e kitimas, šiauriniai ir pietiniai anykštėnai
Published
2011-07-01
Section
Language