LDK pavieto žemės teismų funkcija – tarp notariato ir teismo (iki 1588 m.) (lietuviškų pavietų atvejis)

  • Darius VILIMAS

Abstract

LDK pavietų žemės teismų knygos yra menkai ištirtos. Tyrimo tikslas ir uždaviniai – išnagrinėti kai kurių LDK pavietų žemės teismų knygų sandarą ir nustatyti jų notarinių bei teisminių dalių santykį. Straipsnyje nagrinėjamas rankraštinių Kauno, Upytės, publikuotų Slanimo ir aprašytų Žemaitijos žemės teismo knygų pobūdis, formuluojama sisteminė knygų tyrimo galimybė. Raktažodžiai: LDK pavietų žemės teismai, žemės teismų knygų sandara, Antrasis LDK Statutas, LDK bajorija
Published
2011-10-01
Section
History